บริการเงินกู้

เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ

เผยแพร่ : 22 ส.ค. 2566   เวลา เวลา 12:29 น.  [ ดูแล้ว : 877 ]

 เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ 

 

1. คุณสมบัติ

อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50,000 บาท   

2. ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 งวด

3. เงินได้คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินได้รายเดือนและไม่น้อยกว่า 6,000 บาท

4. หลักประกันเงินกู้ต้องมีหุ้นไม่ต่ำกว่า 75,000 บาท 

5. อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.40 ต่อปี

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข่าวล่าสุด