บริการเงินกู้

เงินกู้พิเศษเพื่ออสังหาริมทรัพย์

เผยแพร่ : 02 พ.ค. 2567   เวลา เวลา 08:33 น.  [ ดูแล้ว : 209 ]

 เงินกู้พิเศษเพื่ออสังหาริมทรัพย์ 

 

1. คุณสมบัติ

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 เดือน

2. จำนวนเงินกู้ขึ้นอยู่กับ

              - ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างใหม่ไม่เกินร้อยละ 90

              - ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเก่าไม่เกินร้อยละ 80

              - ห้องชุด โครงการใหม่ไม่เกินร้อยละ 90

              - ห้องชุดเก่า ไม่เกินร้อยละ 70

2. ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 300 งวด ทั้งนี้ไม่เกินอายุเกษียณกับธนาคาร 

3. เงินได้คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินได้รายเดือนและไม่น้อยกว่า 6,000 บาท

4. หลักประกันเงินกู้

              - ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

              - ห้องชุด

5. อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.15 ต่อปี

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข่าวล่าสุด