บริการเงินกู้

เงินกู้สามัญแฮปปี้ แพลน

เผยแพร่ : 22 ส.ค. 2566   เวลา เวลา 14:03 น.  [ ดูแล้ว : 570 ]

 เงินกู้สามัญแฮปปี้ แพลน 

 

1. คุณสมบัติ

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 

เป็นผู้ที่ไม่มีภาระหนี้เงินกู้  หรือภาระค้ำประกันอยู่กับสหกรณ์    วันที่ยื่นขอกู้

 

2. ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 96 งวด 

3. เงินได้คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินได้รายเดือนและไม่น้อยกว่า 6,000 บาท

4. หลักประกันเงินกู้

              - เงินค่าหุ้น 80%  

5. อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข่าวล่าสุด